Bijen op Bingerden

28 april 2017
Bijen op Bingerden
In 2014 kwam bij Imkersvereniging Doesburg de vraag binnen om bijenvolken te plaatsen op Bingerden. De Imkersvereniging ging hier graag op in. De bijenvolken die nu op Bingerden staan worden verzorgd door imker Anneke van Zoest.
 
Anneke volgde in 2011 een cursus ‘natuurlijk imkeren’ in Zutphen. Eigenlijk meer uit algemene interesse voor ‘bloemen en bijen’ dan vanuit de wens zelf bijen te gaan houden. Maar het bleek een uiterst boeiende wereld. Van haar buurman, al veel langer imker, kreeg ze in het voorjaar van 2012 haar eerste bijenvolk. Het jaar erna deed Anneke in Rhenen de ‘biologisch dynamische imkerscursus’. Maar het echt leren imkeren gebeurt toch in de praktijk. De kleine, maar bloeiende lokale imkersvereniging is daarbij erg belangrijk voor het delen van kennis en praktische ondersteuning. 

 

Natuurlijk imkeren  

Anneke probeert zoveel mogelijk ‘natuurlijk’ te imkeren. Uitgangspunt hierbij is respect voor het bijenvolk (‘de imme’) en als imker zoveel mogelijk aansluiten bij de natuurlijke levenswijze daarvan. Het welzijn van het bijenvolk staat voorop, de eventuele opbrengst voor de imker komt pas op de tweede plaats. In het kort kunnen de uitgangspunten van ‘natuurlijk imkeren’ als volgt worden samengevat:
  • Een bijenvolk is te beschouwen als één organisme. De koningin, werksters, darren, de raten en het broed vormen allemaal een onderdeel van het ‘lichaam’ van het volk. De individuele bijen kunnen niet los van elkaar leven, net zo min als de cellen van ons lichaam.
  • Een bijenvolk zijn eigen ‘lichaam’ laten bouwen. In plaats van kunstraat krijgen bijen de mogelijkheid om van de was, die ze met hun klieren uitscheiden, zelf de zeskantige cellen te bouwen waarin ze hun broed verzorgen en nectar en stuifmeel opslaan. Door te kiezen voor een bepaalde kastvorm (bijvoorbeeld een ‘Einraumbeute’), met lange, smalle raten, kan het broednest één geheel blijven. De raten hangen dichter tegen elkaar aan dan in kasten die doorgaans in Nederland worden gebruikt, omdat dit meer in overeenstemming zou zijn met de natuurlijke afstand en gunstig is voor de warmtehuishouding.
  • Een bijenvolk zich natuurlijk laten vernieuwen. Dit betekent het toelaten van zwermen, geen koninginneteelt en zoveel darren (mannetjesbijen) als het volk zelf voortbrengt.
  • Een bijenvolk laten leven van eigen honing. Alleen als een volk ‘honing over heeft’ kan deze door de imker worden geoogst. Bijvoeren gebeurt bij voorkeur met eigen honing, als dit niet mogelijk is met voeding die lijkt op nectar (bijvoorbeeld suiker opgelost in kamillethee).
  • Ziekten voorkomen en bestrijden door het versterken van het volk. Heel belangrijk hiervoor is de continue aanwezigheid van goede drachtmogelijkheden: het hele jaar door bomen en planten die nectar en stuifmeel leveren als voedsel voor de bijen. Ook een optimale warmtehuishouding (behuizing) en zo min mogelijk stress en verstoring kunnen helpen om ziekten te voorkomen.

Drachtmogelijkheden

Van het vroege voorjaar tot in de herfst goede drachtmogelijkheden zijn essentieel voor het welzijn van de honingbij en uiteraard ook voor de solitaire bijen, hommels, vlinders en andere insecten. Landgoed Bingerden is wat dat betreft een prachtige plek voor de bijen. In het vroege voorjaar zijn er bijvoorbeeld veel bloeiende stinzenplanten onder ‘vliegbereik’. Op en rond het landgoed staan wilgen, kastanjes, linden en fruitbomen. Ook prachtig voor de bijen is ‘het voedselbos’ in wording. En tijdens de Kwekerijdagen kunnen de bijen helemaal los: drie dagen lang een feestmaal! Het is leuk om rondlopend langs alle planten eens te kijken waaraan de bijen hun voorkeur geven. De Geraniums gooien hoge ogen, evenals de inheemse tuinplanten. En een jaar waren de bijen tijdens het inladen op de zondag nog massaal aanwezig op de reuze Aliums. Hopelijk zijn er toen niet te veel bijen meegereisd…
 

Imkersvereniging op de Kwekerijdagen

Vanaf 2014 is de Imkersvereniging Doesburg e.o. ook op de Kwekerijdagen present. De leden geven voorlichting over bijen. Bezoekers van alle leeftijden kunnen via een spel hun kennis over bijen testen. Bij de demonstratiekast proberen veel bezoekers de koningin op te sporen. Er is veel voorlichtingsmateriaal aanwezig, ook over wilde bijen en goede drachtplanten. En er kunnen honing en andere bijenproducten worden gekocht. Buiten de Kwekerijdagen zijn bezoekers iedere tweede zaterdagochtend van de maand ook welkom bij de Bijenstand van de imkers aan de Panovenweg in Doesburg.
 

Contactgegevens