Lezing Wankja Ferguson over wilde bijen en vlinders

08 juni 2018
Lezing Wankja Ferguson over wilde bijen en vlinders
"Wilde bijen, vlinders, aandacht voor biodiversiteit én een mooie tuin. Een nieuwe uitdaging?" Lezingen en wandelingen met landschapsecologe Wankja Ferguson over wilde bijen en vlinders, hun planten en beheer en hoe zorg te dragen voor meer biodiversiteit.
 

Op meerdere momenten tijdens de Kwekerijdagen op 15, 16 en 17 juni 2018. Kijk tijdens de dag op de borden voor actuele tijden. On request the lecture and tour on bees and butterflies can be given in English. 

 
Wankja: “Vrijwel iedereen die zich voor tuinen en hun beplanting interesseert weet inmiddels wel dat bestuivers, zoals o.a de bijen en vlinders, nectar en/of stuifmeel nodig hebben. Ook kent iedereen de honingbij wel. Toch is het vaak veel minder bekend, dat er naast de honingbij wel 357 andere soorten bijen bestaan en wat de voorwaarden voor het voortbestaan van deze ‘wilde bijen soorten’ zijn. Ook is men zich vaak minder gewaar van hoe vlinders zich voortplanten en welke planten naast de nectarplanten nodig zijn om de voortplanting van vlinders te garanderen en hoe deze planten te beheren.
 
Vogels zijn onder andere afhankelijk van rupsen en larven, vooral in het jonge leven van vogels, eten zij vrijwel uitsluitend insecten en hun rupsen en larven, vleermuizen eten in Nederland alleen insecten. Ook andere dieren zoals marterachtigen en muizen eten veel insecten en zaad en vruchten. Zaad- en vruchtvorming van planten, die voor vogels in het volwassen stadium voor voedsel zorgen is net zo goed als de zaad en vruchtvorming voor mensen belangrijk is (groente en fruit), ook voor vogels heel essentieel in hun voortbestaan. Een zo groot mogelijk biodiversiteitsbehoud is daarbij van belang voor de verscheidenheid van dieren die van deze bronnen afhankelijk zijn.
 
Vosje, een solitaire bij die in de grond nestelt op sleedoornNiet alleen dat, het blijkt ook dat naast de biodiversiteit die door bestuivers zoals o.a. wilde bijen en vlinders in stand gehouden wordt, ook sommige planten een dusdanig exclusieve relatie hebben met bepaalde bijen of vlindersoorten dat alleen al om die reden het van belang is te proberen middels beplanting aan de behoeften van deze zogeheten stuifmeelspecialisten, bij de bijen en de waardplanten bij de vlinders, te voorzien.
 
Kan dat dan in tuinen, vraagt u zich misschien af? En wordt mijn tuin dan geen rommelzooitje? Ja, het kan in tuinen en de tuin hoeft geheel geen rommelzooitje te worden. Integendeel, veel van de planten die de stuifmeel specialisten onder de wilde bijen blijken nodig te hebben (en dat zijn zo’n 80 soorten), zijn werkelijk prachtige inheemse tuinplanten of kunnen als zodanig worden toegepast.
 
En wist u dat niet alleen brandnetels maar ook inheemse bosviooltjes of het maarts viooltje waardplanten voor vlinders zijn? Wat is er mooier dan het gericht toepassen van planten in een tuin die niet alleen een lust voor het oog zijn én ook een functie hebben voor het behoud van de biodiversiteit? Door aandacht te besteden aan de planten die nodig zijn voor het behoud van wilde bijen en vlinders, besteedt u indirect ook aandacht aan het behoud van vogels, vleermuizen en heel veel andere dieren. Wat is er mooier dan een volledige biodiversiteit, ook al kunnen we het niet eten, het genieten van planten is op zichzelf vaak al genoeg.”
 

Wankja Ferguson, landschapsecologe, tuinontwerpster en beplantingsplannen met een accent op diervriendelijke tuinen. Meer info: vlindererbij.nl

 
Kijk hier voor het volledige programma en bestel uw tickets online voor 12 euro (aan de kassa 14 euro).